Information från Tiomilaföreningen

Som vi tidigare berättat är det inte möjligt att arrangera Tiomila 2024 i Kungsängen som planerat. Omvärldsläget har skapat en situation som ingen av de inblandade parterna kunnat förutse.

De arrangerande klubbarna Sundbybergs IK, Järfälla OK och Attunda OK sökte under våren och sommaren efter alternativa lösningar. De alternativ som undersöktes hade stora osäkerheter kring nya ekonomiska förutsättningar, tillstånd från myndigheter och markägare och i ett fall behov av helt ny karta.

I mitten av oktober bedömde arrangörsklubbarna, där två är ägarklubbar i Tiomila, att det var bättre att avsäga sig arrangemanget och ge Tiomilaföreningens styrelse tid och fria händer att söka ny arrangör. Det pågår nu ett intensivt arbete för att hitta en plats och en arrangör som med, i detta sammanhang kort varsel, kan åta sig arrangemanget.

Likvärdigt tävlande

I november hade Tiomilaföreningen ett extra årsmöte för att besluta hur tävlingen ska anpassas till svensk orienterings beslut om likvärdigt tävlande. Det beslöts att Tiomilas damtävling så snart som möjligt ska utökas med fler sträckor och innehålla nattorientering.

Tiomilaföreningen är helt på det klara med att ett likvärdigt Tiomila är ett Tiomila där damer springer natt. Samtidigt är det viktigt att föreningen tillsammans med arrangörerna får arbeta fram ett genomtänkt "nytt Tiomila" inklusive ungdoms- och herrklasserna så att förändringen upplevs positiv av alla som samlas på arenan och av tittarna som upplever Tiomila via TV-sändningen.

Tiomila ska även fortsättningsvis vara det som "Detta är Tiomila", uttrycker så här: "Tiomila är vårens stora orienteringsfest som pågår under ett dygn, från dagsljus, i skymning, i mörker, till gryning".

Läs "slutrapport likvärdigt Tiomila

Anmälningar 2024

Totalt anmälda872
Herrkavlen317
Damkavlen275
Ungdomskavlen280
Sweden601
Finland121
Norge109
Denmark15
Czech Republic13
Belgien3
Latvia3
Bulgaria2
Lithuania1
Kroatien1
France1
Storbritannien1
Switzerland1